Inicio das aulas de escaleta! Agradecemos aos colaboradores que doaram as escaletas e ao professor Augusto que se voluntariou para dar as aulas.